Psychotraumatologia

Psychotraumatologia to badanie traumy psychologicznej. Jest to stosunkowo nowa dziedzina, która pojawiła się w odpowiedzi na rosnącą świadomość psychologicznych skutków traumy. Psychotraumatolodzy zajmują się oceną i leczeniem osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń.

Psychotraumatologia ciągle się rozwija

Dziedzina psychotraumatologii wciąż się rozwija i nie ma uzgodnienia definicji tego, co stanowi traumę psychologiczną. Istnieje jednak ogólna zgoda, że ​​trauma psychologiczna jest wynikiem zdarzenia lub zdarzeń postrzeganych jako zagrażające życiu lub powoduje poważne obrażenia, a doświadczenie traumy ma głęboki i trwały wpływ na dobre i emocjonalne danej osoby. istnienie.

Uraz psychiczny może wystąpić w odpowiedzi na szeroką gamę wydarzeń, w tym klęskość żywiołową, wypadki, przemoc, napaść seksualna i wojny. Ważne jest, aby zauważyć, że nie każdy, kto doświadczy traumatycznego zdarzenia, rozwinie się uraz psychiczny. Istotność wydarzenia, osobista historia i zasoby radzenia sobie oraz kontekst społeczny i kulturowy odgrywają rolę w ustalaniu, czy dana osoba rozwinie traumę psychiczną.

Podejścia do tematu psychotraumatologii

Istnieje wiele różnych podejść do psychotraumatologii. Jednym z powszechnych podejść jest skupienie się na ocenie i leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD). PTSD to warunek, który może rozwinąć się po ekspozycji na traumatyczne zdarzenie. Charakteryzuje się szeregiem objawów, w tym natrętnych wspomnień, unikaniem, hiperaryzacją i negatywnymi zmianami nastroju i poznania.

Innym powszechnym podejściem do psychotraumatologii jest skupienie się na badaniu i leczeniu złożonej traumy. Złożona trauma odnosi się do narażenia na wiele traumatycznych zdarzeń, często o charakterze interpersonalnym (np. Wykorzystywanie dzieci, przemoc domowa). Złożona trauma może mieć głęboki i trwały wpływ na samopoczucie psychiczne i emocjonalne danej osoby i może prowadzić do szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym PTSD, depresji, lęku i nadużywania substancji.

Znaczenie psychotraumatologii rośnie

Dziedzina psychotraumatologii wciąż się rozwija i wciąż można się dowiedzieć o psychologicznych skutkach traumy. Jednak rośnie uznanie znaczenia psychotraumatologii i jej potencjału do poprawy życia tych, którzy doświadczyli traumatycznych wydarzeń.