Nagroda Nobla

Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżową nagrodą dla naukowców, filozofów i polityków. Została ustanowiona przez Alfreda Nobla w 1895 roku i przyznawana jest za znaczące dokonania naukowe, literackie lub w dziedzinie … Read More