Nagroda Nobla

Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżową nagrodą dla naukowców, filozofów i polityków. Została ustanowiona przez Alfreda Nobla w 1895 roku i przyznawana jest za znaczące dokonania naukowe, literackie lub w dziedzinie pokoju.

 

Na co składa się Nagroda Nobla

Nagroda składa się z medalu, dyplomu i pieniędzy. Wyróżnienia Nobla przyznawane są co roku w sześciu dziedzinach: fizyce, chemii, medycynie, literaturze, ekonomii i pokoju. Do nagrody Nobla może być nominowany każdy, kto wykonał znaczące osiągnięcia. Każdego roku tysiące nominacji jest przesyłanych do Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie. Komitet Noblowski składa się z piętnastu członków wybieranych przez parlament szwedzki. Komitet Noblowski wybiera laureatów na podstawie ich wkładu w swoją dziedzinę, wiedzy i zaangażowania w osiągnięcie pokoju na świecie. Laureaci otrzymają nagrodę podczas uroczystej gali w Sztokholmie w październiku każdego roku. Uroczysta gala rozpoczyna się o godzinie 11:45 w sali balowej w Sztokholmie.

 

Ceremonia przyznania Nagrody Nobla

Podczas ceremonii laureaci otrzymują swoje medale i dyplomy, a także wygłaszają mowy. Nagroda Nobla jest najbardziej prestiżową nagrodą świata. Jest to wyraz uznania dla osób, które wnieśli w swoją dziedzinę wyjątkowy wkład. Nagroda Nobla jest uważana za prestiżową nagrodę, jaką można otrzymać. Jest to również jeden z najbardziej znanych i zaszczytnych wyróżnień w nauce i literaturze. Nagrodą Nobla jest najwyższe międzynarodowe uznanie dla wybitnych osiągnięć w dziedzinie literatury, fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, pokoju i ekonomii. Każdego roku, zgodnie z wolą Alfreda Nobla, Nagroda Nobla przyznawana jest przez Komitet Noblowski w Sztokholmie.

 

Laureaci Nagrody Nobla w kategorii historia

Laureaci Nagrody Nobla otrzymują statuetkę, dyplom i honorarium w wysokości 10 milionów szwedzkich koron. Nagrodą Nobla w dziedzinie historii przyznawaną jest od 1901 roku, a nadawcą nagrody jest the Swedish Academy of Sciences. Nagrodę Nobla w dziedzinie historii otrzymały m.in. Leopold Von Ranke za swoje badania nad średniowieczną historią Europy, Jules Michelet za jego dzieło „Histoire de France”, a także Fernand Braudel, który wyróżnił się swoją pracą nad średniowiecznymi i nowożytnymi dziejami Europy. Ostatnim laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie historii była Estelle Sylvia Pankhurst za jej pracę nad wychowaniem i prawami kobiet w Wielkiej Brytanii. Nagroda Nobla w dziedzinie historii jest przyznawana osobom, które wywarły wyjątkowy wpływ na rozwój historii. Oprócz pracy naukowej kryteria te obejmują także wpływ społeczny, edukacyjny i publiczny laureata.